Jak přistUpujeme ke Governance? Představujeme jednotlivé kořeny naší společenské odpovědnosti

Novinky

Předpokládaná doba čtení: 2 minuty

Naše nově rozvinutá strategie společenské odpovědnosti má pět oblastí – kořenů, na kterých si zakládáme. Dalším z nich je Governance. Tímto méně známým pojmem označujeme způsob řízení naší organizace, včetně vztahů s dalšími stranami, například obchodními partnery. Cílem je zabezpečit transparentnost, zodpovědnost, spravedlnost a efektivitu.

Jak řídíme naši společnost?

Jde o široce uznávaný koncept, který vyjadřuje snahu nalézt praktické řešení v oblasti řízení společnosti, zdrojů, představ a názorů, kterému se naše vedení dlouhodobě věnuje a určuje způsob, jakým mnohá rozhodnutí vznikají.

Součástí této oblasti je například péče o osobní údaje. V Up ČR dlouhodobě posilujeme zabezpečení dat našich zaměstnanců i klientů a také neustále zvyšujeme a testujeme naši kybernetickou bezpečnost.

Tato část strategie tedy v podstatě vypovídá o tom, zda jsme v souladu s etickými a právními normami a zda dokážeme efektivně dosáhnout svých cílů. Již brzy představíme další kořeny, více informací již brzy.

Co říkáte na nové stránky, které jsme připravili pro naši strategii? Prohlédněte si je pro více informací.