Kdo vítá umělou inteligenci? Personalisté nebo zaměstnanci?

Novinky

Předpokládaná doba čtení: 2 minuty


Vztah k umělé inteligenci se napříč různými společenskými skupinami liší. AI barometr ukázal, že ho vítají spíše HR profesionálové, muži a nejmladší generace Z. Opatrnější jsou pak zaměstnanci, ženy a generace boomers.

Zajímá vás, jak můžete svým zaměstnancům pomoci i vy, ale nevíte si s nastavením benefitů rady? Jsme tu pro vás.

Nový Barometr zaměstnanců, který realizovala společnost Up Česká republika, se zaměřil i na „žhavé“ téma umělé inteligence (AI). Ta se totiž stává neodmyslitelnou součástí mnoha oblastí života. Výzkum se zajímal, jak vnímají AI nástroje ve firmách čeští HR profesionálové a pracovníci. Dotazoval se 1 050 zaměstnanců a 29 personalistů z tuzemských firem.

AI barometr od Up Česká republika

K umělé inteligenci se více kloní HR profesionálové

Pozitivní a otevřený postoj k trendům a nástrojům umělé inteligence převládá spíše u personalistů. Využívání AI se jich nebrání 45 %, oproti 22 % zaměstnanců.

V rámci neutrálního a spíše opatrného postoje pak naopak vedou zaměstnanci. 32 % z nich se umělé inteligenci sice nebrání, ale ani ji nijak nevyhledává.

jak se staví k AI personalisté a zaměstnanci

Ženy mají k AI nástrojům zdrženlivější postoj

Zajímavé je také srovnání postojů, které k umělé inteligenci zaujímají ženy a muži. Téměř čtvrtina žen (24 %) souzní spíše s „opatrným“ postojem k AI. Umělá inteligence jim přijde možná sice zajímavá, ale z jejího využívání mají spíše obavy. Mužů je v této kategorii jen 15 %.

Pouze 6 % žen má k nástrojům umělé inteligence vyloženě pozitivní vztah, těší se na její zavádění do praxe a rády a často využívají nejrůznější AI prvky. O umělou inteligenci se pak vůbec nezajímá 10 % žen.

Ve zdrženlivějším postoji žen k AI se může odrážet mnoho vlivů a kulturních a společenských faktorů, zřejmě i stereotypy a určitá míra „genderové předpojatosti“.

UPCZ MuzivsZeny Chart darkmode 02

Komu bude potřeba věnovat při implementaci AI více času?

Rozdíly v přístupu k umělé inteligenci jsou i mezi generacemi. Nejvíce vše okolo AI vítá nejmladší generace Z (narozená po roce 1996). Je to logické, tato generace mezi chytrými telefony a jinými technologiemi vyrůstala. Generace Z také může firmám významně pomoct v tom, aby ostatní zaměstnanci AI přijali a pochopili její výhody.

Generace X (narození mezi 1965 až 1979) a generace Y (tzv. „mileniálové“ narození mezi 1980 až 1995) jsou na tom v rámci postojů k AI přibližně stejně. Neutrální postoj zaujímá 32 % z nich, lehce pozitivněji vše vnímá spíše generace Y.

Nejméně pozitivně pak umělou inteligenci vnímají tzv. boomers (narození mezi 19946 až 1964). Ti budou potřebovat nejvíce času k tomu, aby AI nástroje přijali, pochopili a nebáli se jich.

jakým CS věnovat pozornost při implementaci AI

A jak jste na tom vy? Potvrzuje výzkum Barometr zaměstnanců i váš postoj k umělé inteligenci?Potřebuji poradit s nastavením benefitů

    Odesláním údajů nám umožňujete zpracování osobních údajů v rozsahu definovaném na stránce Ochrana osobních údajů.

    Ruben Vančo

    Autor

    Ruben Vančo Marketing Manager

    otec dvou dcer, zastánce výkonnostního marketingu, zrychlující se půlmaratonec, amatérský milovník malých scén, fanoušek elektro swingu, kávový hedonista, veselý cyklista, užaslý pozorovatel…