Jaká je naše strategie společenské odpovědnosti?

Novinky

Předpokládaná doba čtení: 2 minuty

Už nějaký čas to bylo na spadnutí a teď je to tu! Představujeme Vám naše závazky v podobě strategie společenské odpovědnosti a s ní i nový web, kde se můžete podrobně seznámit s našimi aktivitami.

strategie společenské odpovědnosti

Čím se zabýváme?

Ač pro nás společenská odpovědnost není nic nového, bylo načase provést v našem přístupu změny a dále ji rozvinout. Naše strategie je rozdělena do pěti oblastí či kořenů, které pokládají pevné základy našemu dalšímu směřování a přístupu k našemu podnikání. Společenský a environmentální dopad podnikatelských aktivit je v současné společnosti velmi aktuálním a důležitým tématem. Do této oblasti spadají složitá a těžko uchopitelná témata, která společnost často rozdělují. Patří mezi ně například dopad podnikání na životní prostředí, udržitelnost či rovnost příležitostí.

Rozhodli jsme se proto, že i my bychom si v této oblasti měli nastavit nové standardy, které lépe odpovídají našemu současnému postoji a podpoře těchto oblastí. Zároveň nám příprava nové strategie umožnila podívat se na veškeré dosavadní aktivity čerstvým pohledem. Nastavili jsme i nové smělé cíle, kterých chceme dosáhnout, a přidali jsme i řadu dalších aktivit pro celou naši společnost. Zároveň doufáme, že se nám podaří k obdobným krokům inspirovat i další společnosti. Třeba naše klienty, partnery i uživatele aplikace Můj Up.

A co k tomu říká náš generální ředitel – Stéphane Nicoletti?

„Závazek k CSR byl pro společnost Up vždy jasnou volbou. Proč? Protože jsme od roku 1964 průkopníky sociální 
a solidární ekonomiky nejen ve Francii, ale i v širší Evropě.“

Podrobnosti o jednotlivých oblastech naší strategie Vám postupně podrobně představíme. Těšte se!

Ruben Vančo

Autor

Ruben Vančo Marketing Manager

otec dvou dcer, zastánce výkonnostního marketingu, zrychlující se půlmaratonec, amatérský milovník malých scén, fanoušek elektro swingu, kávový hedonista, veselý cyklista, užaslý pozorovatel…