Představujeme novou strategii společenské odpovědnosti

Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost je pro nás v Up Česká republika klíčová. Svět se mění a my s ním. Přestože je společenská odpovědnost jedno z našich hlavních témat již dlouho, rozhodli jsme se i zde pro inovace. Vše jsme rozčlenili do pěti oblastí a nastavili nové standardy a cíle. Doufáme, že se naši klienti, partneři a uživatelé vydají na tuto smysluplnou cestu s námi.
Up ESG Perex 800x220 Spolecenska odpovednost 1

Společenská odpovědnost pro nás v Up Česká republika není žádná novinka. Skupina Up je totiž průkopníkem v sociální 
a solidární ekonomice už od roku 1964 nejen ve Francii, ale i v širší Evropě. Chceme, aby naše aktivity směřovaly k vyváženému rozvoji a měly pozitivní dopad pro všechny zúčastněné strany, tj. naše zaměstnance, zákazníky, obchodní partnery, uživatele, širokou společnost i přírodu. A protože se svět dynamicky mění, rozhodli jsme se i do oblasti společenské odpovědnosti vnést čerstvý vítr a inovovat naše závazky, standardy i cíle. Vše přehledně představujeme na nových webových stránkách.

5 oblastí naší společenské odpovědnosti

Strategii společenské odpovědnosti Up Česká republika jsme rozdělili do pěti oblastí (kořenů), které dávají našemu směřování ucelenost a pevné základy. Jsou jimi tyto oblasti:

Víme, že jsou některá témata složitá, těžko uchopitelná a společnost často rozdělují. My však věříme, že mají velký smysl a jsou cestou správným směrem.

Nové standardy i cíle

Nové uspořádání pěti pilířů nás motivovalo i k tomu, abychom nastavili i nové standardy, které odpovídají našemu současnému postoji. Máme tak možnost nahlédnout všechny dosavadní aktivity novou optikou. Aktivity jsme zrevidovali, přidali řadu dalších a nastavili i nové cíle, kterých chceme v jednotlivých oblastech dosáhnout.

Upřímně doufáme, že nové komplexní pojetí naší společenské odpovědnosti bude inspirací pro naše okolí a další společnosti, klienty, partnery a uživatele naší platformy Můj Up. Budeme velmi poctěni, když se rozhodnou jít na cestě udržitelných hodnot s námi.

Ruben Vančo

Autor

Ruben Vančo Marketing Manager

otec dvou dcer, zastánce výkonnostního marketingu, zrychlující se půlmaratonec, amatérský milovník malých scén, fanoušek elektro swingu, kávový hedonista, veselý cyklista, užaslý pozorovatel…